آرام

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
  • ۲۰ آبان ۹۶، ۱۴:۲۹ - جنابــــــــ دچار
    عجب...
  • ۲۱ مرداد ۹۶، ۱۰:۳۴ - دُچــــ ــــار
    +

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عاشقی» ثبت شده است

امتحان

پرسید که دوستم نداری؟

گفتم چه شد آن یقین و ایمان؟!


خندید: لیطمئن قلبی!

خندیدم: پس به حکم قرآن ...


برخیز بیا ببُر سرم را

آن‌گاه به آتشم بسوزان


خاکستر تازهء مرا بعد

بر قلهء چار کوه بنشان


آن‌گاه مرا بخوان دوباره

تا بازآید به قالبم جان


تا بازآیم دوان به سویت

تا بازآید به جانت ایمان!


📚 رودخوانی

محمدمهدی سیار

شهرستان ادب

 * رَفیقَ مَن لارَفیقَ لَه *

"رفیقی داشتم که می گفت:

اینجا «جزیره مجنون» جای دیوانه هاست. 

دیوانه هایی که عاشق اند.

عاشقانی که می خواهند از راه میان بر به خدا برسند".


* خاطرات علی خوش لفظ

📚 «وقتی مهتاب گم شد»