آرام

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
  • ۲۰ آبان ۹۶، ۱۴:۲۹ - جنابــــــــ دچار
    عجب...
  • ۲۱ مرداد ۹۶، ۱۰:۳۴ - دُچــــ ــــار
    +

۶ مطلب با موضوع «عرفان» ثبت شده است

جهان بینی اسلامی درباب قلب

قلب آدمی سفارتخانهء خداوند در مملکت وجود انسان است. قلب به نسبت انسان همان کعبه است به عالم. در جهان بینی اسلامی زمین قلبی دارد و قلب زمین کعبه است و دل کعبهء وجود آدمی.و اینجاست که گفته اند «کعبهء دل و کعبهء گِل» و حقیقت حج، حجی است که آدمی به طواف کعبهء دل نائل شود و همچنان که برای طواف کعبهء گِل باید محرم شد و سعی کرد، برای کسی که می خواهد زائر دل شود نیز باید مقدماتی انجام بگیرد.

«القلبُ المؤمن بَیتُ الله»

«قلبُ المؤمن عرشُ الرحمن»

شیخ محمود شبستری

* شیخ ظاهراً در پاسخ شخصی بنام امیر حسین هروی که خود از عرفای به نام در عصر خود بوده است و تا آن زمان که او شعر در قالب مثنوی سروده این منظومه را می نویسد. این کتاب که به جهت اهمیتی که در ادبیات عرفانی ایرانی دارد، شرح های فراوانی بر آن نوشته شده است. از جمله شرح الهی اردبیلی، شاه دایی شیرازی و شرح شمس الدین محمد لاهیجی به نام مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز.

* لاهیجی از صوفیان طریقه نوربخشیه کبرویه و مرید عارف بزرگ سید محمد نوربخش است. پس از فوت استاد به شیراز برمی گردد و در آنجا بنای خانقاهی به نام نوریه را می گذارد. 

دکتر فتح الله مجتبایی؛ مورخ 1383/01/24

موضوع: ادبیات دینی و مکاتب عرفانی در ایران

* شخصیت برجستهء جریان عرفان خراسان بایزید بسطامی، ابوسعید ابوالخیر، ابوالحسن خرقانی، عطار، ابونصر سراج و ... که بیشتر در خراسان بودند و در عرفان خراسان که کمتر نگاه فلسفی دارد و از زبان رمز و تمثیل برای بیان حقایق عرفانی استفاده می کند. 

دکتر فتح الله مجتبایی؛ مورخ 1383/01/24

موضوع: ادبیات دینی و مکاتب عرفانی در ایران

* ادبیات دینی در ایران با گات های زرتشت آغاز می شود که در هفده سرود، مفاهیم زیبای عرفانی را بیان کرده است. اوستا و تفسیرهایش به زبان پهلوی، بسط ادبیات دینی ایران باستان است. به عبارت دیگر، ایرانیان از دیرباز با مفهوم و حقیقت وحی آشنایی داشتند.


Dr.Mojtabae

دکتر فتح الله مجتبایی؛ مورخ 1383/01/24

موضوع: ادبیات دینی و مکاتب عرفانی در ایران

* دین در بستر تاریخی خود مانند رودخانه ای بزرگ گستره های فراوانی را فرا می گیرد و اولین چیزی که در ارتباط با آن قرار می گیرد، به تعبیری ادبیات است و بحث ادبیات دینی، نخستین مطلبی است که در حوزهء هر دین مطرح می شود.


 دکتر مجتبایی